Suyun sert veya yumuşak olması neden kaynaklanır?

Suda çözünmüş bulunan kalsiyum ve magnezyumun bikarbonat, karbonat, sülfat, nitrat, fosfat ve silikat tuzları sulara sertlik vermektedirler.

 

Suyun sertliği sertlik dereceleriyle belirtilmektedir. Alman, Fransız ve İngiliz sertlik dereceleri vardır. Türkiye’de genel olarak Fransız sertliği kullanılmaktadır. 1 Fransız sertlik derecesi (Fd°) litrede 10 mg CaCO3’a veya 8,4 mg MgCO3’a denk gelmektedir.

 

Sertlik derecesi yüksek olan sular acı, düşük olan sular tatlıdır. Fransız sertlik derecesine göre sular ortalama olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

 

• 0-7 arasında olanlar çok yumuşak - çok tatlı,
• 7-14 arasında olanlar, yumuşak-tatlı,
• 14-22 arasında olanlar sertçe-orta tatlı,
• 22-32 arası olanlar sert-acı,
• 32-54 arası olanlar çok sert-çok acı sulardır.

 

İçilecek kaynak sularının iyilerinin sertliği 5’ten azdır*. Sertliği 7’den çok olan kaynak sularına mevzuat gereği satış izni verilmemektedir. Fazla sert sular, böbrek taşı oluşmasında etkili olmaktadır. Tatlı sularda baklagillerin çabuk piştiği bilinmektedir. Sert suların kahve, çay yapmaya da elverişli olmadığı, çayın lezzetini bozduğu malumdur.

 

(* Akçapınar Doğal Kaynak Suyu’nun sertlik derecesi 1,4’tür. )