Doğal kaynak suyunun farkı nedir?

Doğal kaynak suyu, yeraltındaki suyun doğal şekilde toprağın üstüne çıktığı yer olan “memba”lardan çıkar. Tamamen doğal bir şekilde, müdahalesiz, kendiliğinden akmaktadır.

 

Doğal kaynak suyu, çıktığı bölgenin çok uzaklarından toprağa sızarak giren yüzey sularının yer altında uzun bir süre süzülerek temiz hâle gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.

 

Doğal kaynak suyu, toprak altında geçtiği kayalardan çeşitli mineralleri alarak beraberinde taşır. Bu suretle, doğal kaynak suyu, içmek için en uygun su hâlini almaktadır.

 

Yağış miktarının çokluğuna göre, kaynak suyunun miktarı (debisi) artar.

 

İçme suyu, adı üstünde, içilebilen suyu ifade etmektedir. Günümüzde, içme suyu deyimi, doğal kaynakların dışından elde edilen ve içilebilir olarak görülen suların tümünü ifade etmektedir. Doğal kaynak suyundan farklı olarak, yer altında bekleyen suların insan müdahalesi ile yeryüzüne çıkarılması neticesinde elde edilmektedir. Doğal kaynak suyu gibi doğal yolla yeryüzüne çıkmadığından, doğal kaynak suyundan farklıdır. Doğal kaynak suyu yer yüzeyine çıkarken geçirdiği yolculukta doğal bir filtrelemeden geçmiş olmaktadır. Bir suyun içilebilir olmasının, sağlığımız açısından tek kıstas olmadığını unutmamak gerekir.

 

Doğada içilmeye ve başka maksatlar için kullanılmaya elverişli temiz kaynak suları çoktur. Fakat büyük şehirlerin içme ve kullanma sularına ihtiyacı büyük miktarlara ulaştığından çoğunlukla göl ve nehir sularından temin edilir. Bu sular, bugün, sanayinin ve nüfusun gelişmesi sonucu kirlenmiştir. Bu yüzden şehir suları arıtma tesislerinden geçirildikten sonra kullanılmaktadır. İşte belediyelerin, çeşitli yöntemlerle arıttıktan sonra, musluğumuza gönderdiği ve genelde resmî makamlarca içilebilir olduğu ileri sürülen bu suya, yaygın deyimiyle, şebeke suyu denmektedir. Şebeke suyuna halk arasında duyulan güven, bu gün, herkesçe malumdur.

 

Şebeke suyuna duyulan zayıf güvenin neticesi olarak; günümüzde, giderek yaygınlaşır şekilde, ev musluklarına bağlanan arıtma sistemleri pazarlanmaktadır. Bu sistemler, suyu arındırmaktadır. Fakat yapılan bu arındırma, gereğinden fazladır. O kadar fazladır ki, sudaki zararlı maddelerin yanında faydalı maddeleri de alıp götürmektedir. Su, bu denli saflaşınca, esasında acı olmaktadır. Bunun önüne geçmek üzere, arıtma sistemlerine, filtrelere ek olarak, tatlandırıcılar takılmaktadır.

 

Suyun en doğal ve el değmemiş hâli olan doğal kaynak suyunun, içilebilir olarak bilinen diğer sulardan farkı, görüldüğü üzere, sağlığımızı yakından ilgilendirmektedir.