Bayilik Şartları

Sözleşmenin önemli kısımları aşağıda belirtilmiştir. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Bayi, her türlü işletme malzemesi, büro ve araçların temizliğine, müşteriye yapılacak servis ve muameleye, istihdam edilecek personelin kıyafetine, büro tertip, düzen ve işıklandırmasına dair AKÇAPINAR tarafından verilecek talimat hükümlerine aynen uymayı ve bu hizmetleri yürütmeyi taahhüt eder.

 

Bayi, telefon hattı ve modem sistemi kurulabilcek bir bilgisayar alacaktır.

 

Bayi, satış potansiyeli doğrultusunda yeterli büro ve dağıtım personeli çalıştıracaktır.

 

Bayi, kasa ve rengi AKÇAPINAR standartlarına uygun en az bir dağıtım aracı alacaktır.

 

Bayi, araç/araçları AKÇAPINAR´ın belirlediğini standartlarda olacaktır.

 

Bayi´nin çalışma ofisi en az 20 m2 ve AKÇAPINAR´ın belirlediği standartlara uygun olacaktır.

 

Bayi, AKÇAPINAR´ın yazılı izni olmadan bayliğin üçüncü bir şahsa kiraya veremez.

 

Bayi, aynı anda açık veya kapalı başka bir su satamaz, bayilik alamaz veya kendisi kaynak işletemez.

 

Bayi, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle AKÇAPINAR etiketli şişelere başka su dolduramaz, başka kaynaktan dolum yapamaz. Aksi davranışlarda sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve durum yetkili mercilere bildirilir. Bu durumdan dolayı AKÇAPINAR´ın uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zarar BAYİ tarafından karşılanacaktır.

 

Bayi, müşterilere sattığı AKÇAPINAR ürünlerinin demontrasyonunu kendisi yapacaktır.